emc易倍

Contact us

Tel: +86-571-88777777 88778222

Fax: +86-571-88778266 88778255

E-mail: export@xingyuan.com

Address:

Linping Factory: No. 1588, Wangmei Road, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang, 311100, P.R. China.

Liangzhu Branch Factory: No.2062, Moganshan Road, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang, 311113, P.R. China.

Copyright(C)2017, Xingyuan Environment Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved. 
 

 
emc易倍环保
emc易倍环境